වගකීම් සහතිකය

8

 

ඔබේ නිෂ්පාදන වර්ගය තෝරන්න

වගකීම් ප්‍රතිපත්තිය

HK AIHOME වෙබ් අඩවිය හරහා මිලදී ගන්නා ඕනෑම භාණ්ඩයක් සඳහා ගුණාත්මක හානි සඳහා අවම වශයෙන් වසරක වගකීමක් ඇත, කෙසේ වෙතත්, HK AIHOME වගකීමෙන් ආවරණය නොවන කොන්දේසි දෙකක් තිබේ:

● HK AIHOME වගකීම් සහතිකයට කෘතිම හානි ඇතුළත් නොවේ.

● අපට බොහෝ බෙදාහරින්නන් සිටින බැවින් ඔබේ උපාංගය HK AIHOME වෙතින් පිටත මිල දී ගෙන තිබේ නම්, අපි ඒ සඳහා කිසිදු වගකීමක් නොගනිමු.

ඔබ අප හා සම්බන්ධ වීමට කැමති කෙසේද?

දොන්'ඔබට අවශ්‍ය දේ දකින්නේ නැද්ද?
ඔබගේ සියලු විකල්ප සමාලෝචනය කිරීමට අපගේ සම්බන්ධතා පිටුවට පිවිසෙන්න

 

නිෂ්පාදන ගැන ප්රශ්නයක්?
HK AIHOME නිෂ්පාදන ගැන වැඩි විස්තර දැන ගන්න.