ජාත්යන්තර සහතික

HK AIHOME නිෂ්පාදන CE, RoHs, FCC වැනි ජාත්‍යන්තර සහතික සමඟ ලොව පුරා බහුලව භාවිතා වේ.

图片1

අපගේ බ්ලේඩ් රහිත රසිකයින් දෙදෙනෙකු Reddot ජයග්‍රාහකයා සම්මානය 2020 සහ ජර්මානු IF නිර්මාණ සම්මානය 2019 ද දිනා ගත්හ.

截屏2021-04-10 上午11.50.41

HK AIHOME හට නව නිපැයුම් පේටන්ට් බලපත්‍ර 25ක්, ජාත්‍යන්තර පේටන්ට් බලපත්‍ර 50කට වඩා ඇතුළුව ස්වාධීන බුද්ධිමය දේපල හිමිකම් 300කට වඩා ඇත.

5